محافظ برق

  • TSPD-DC Surge Protector برای کاربردهای DC

    TSPD-DC Surge Protector برای کاربردهای DC

    محافظ‌های سرج سری TSPD-DC برای سمت سیستم DC که زیر 1000 ولت است قابل استفاده هستند، حفاظت باید انجام شود، به ویژه برای پانل‌های خورشیدی سیستم انرژی فتوولتائیک خورشیدی و اضافه ولتاژ خطوط خطوط بین پانل‌های خورشیدی و طرف‌های DC اینورتر ناشی از رعد و برق یا افزایش برق. .